the virtual life

FaceQ1467828972686

Virtual reality (VR) oftewel virtuele werkelijkheid

Virtual reality is een omgeving waarin een ervaring gesimuleerd wordt.
Deze virtuele omgeving ervaar je via stereoscopische brillen.

meer…

Augmented reality (AR) oftewel toegevoegde werkelijkheid

Augmented reality is een werkelijkheid waaraan elementen worden toegevoegd.
Deze “laag” over de werkelijkheid ervaar je bijvoorbeeld door je smartphone

meer…

Het verschil tussen Virtual Reality en Augmented reality is dus dat bij virtual reality de ervaring van de echte wereld grotendeels wordt vervangen door een simulatie en bij Augmented reality wordt een extra informatielaag toegevoegd aan de waarneming van de reële wereld.

Hologram 

360° 

360° en hologram

Artificial intelligence oftewel kunstmatige intelligentie

Robotica